Litteraturliste for Vestre Toten folkebibliotek

 

Her er en oversikt over litteratur om Totens industrihistorie som kan lånes i Vestre Toten folkebibliotek. Klikk deg videre til folkebibliotekets bokbase for å se om boka er inne.


Bøker som finnes i biblioteket

Hegtun, Halfdan
Rundt fabrikken / Halfdan Hegtun. - Oslo: Aschehoug, 1984. - 128 s.

Hildonen, Karl Arvid
"Ungene fra fyrstikkfabrikken" . - Raufoss : <Eget>, cop.1995. - 27 s.
Skuespill

Hoel, Dag
Skitt i Cuba, leve Toten! . - s. 191 - 208
I: Dette er Cuba : alt annet er løgn! / av Vegard Bye og Dag Hoel . - Oslo : Spartacus, cop. 1996. - 304 s.

Holmen, Rolf
Brenntorvproduksjon i Vestre Toten : vesentlig i tilknytning til ammunisjonsfabrikken : Historikk - Produksjon - Folk og miljø - økonomi / Rolf Holmen. - Kapp : Toten økomuseum og historielag, 1999. - 93 s. : fotogr.

Kildal, Sigmund
Fra Røefossen til Raufoss / Sigmund Kildal og L.T.Aas. - <Raufoss> : Raufoss A/S, <1970-80?>. - 37 bl

Langedal, Erik
Fra ødegård til industrisamfunn : Raufoss før 1905. - Toten : Toten
Økomuseum og Historielag, 1998. - 103 s. : ill.

Møller, Arvid
Grove kutt : muntre historier fra Raufoss / Arvid Møller og Fredrik Aas : illustrert av Herbjørn Skogstad. - Lillehammer : A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker, 1978. - 95 s.

Møller, Arvid
Herifrå : muntre historier fra Raufoss / samlet av Arvid Møller og Fredrik Aas ; ill. av Herbjørn Skogstad. - Raufoss : RA, 1974. - 95 s.

Møller, Arvid
Je er her læll : muntre historier fra Raufoss / Arvid Møller og Fredrik Aas. - Lillehammer : A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker, 1973. - 93 s.

Raufoss A/S
Raufoss ammunisjonsfabrikker 1896-1946. - <Raufoss> :  <Eget>, <1980-1990?>. - upag. : ill.

<Raufoss : glimt fra stedets og Raufoss ammunisjonsfabrikkers historie> / utg. av Raufoss ammunisjonsfabrikker A/S . - <Raufoss : Fabrikken>, <197-?>. - 27 bl.
Samling av artikler tidligere utgitt i Raufoss ammunisjonsfabrikkers bedriftsorgan

Raufoss : industri og samfunn i utvikling / <utgitt av Raufoss ammunisjonsfabrikker A/S>. - Raufoss : <Fabrikken>, <197?>. - 16 s.

"Raufoss fra rydningsplass til industrisamfunn" / Nils Laurits Dysthe, Karl Arvid Hildonen, Knut Gundersen, Olav Lunden. - <Raufoss> : <Eget>,  <1990?>. - 78 s. : ill.

Svendsen, Anne Lise
"Beste sort hjemmearbejdet Bliktøi" : om blikkenslagerarbeid i Biri, Vardal og Vestre Toten ca 1850 - ca 1950. - Oslo : <s.n.>, 1979. - 261 s.
Avhandling (mag.art.) - Universitetet i Oslo, 1979

Vannbruksplanen for Hunnselva : kulturhistorisk del : b.1. - Gjøvik : <Eget>, cop.1991. - upag. : ill. : fotogr.

Wang, Thor
RA i skuddlinja : industriutvikling og strategiske veivalg gjennom 100
år. - Raufoss : <Eget>, 1996. - 334 s. : ill.

 

Artikler i TOTN Årbok

Gamle fyrstikkesker og fyrtøy på Toten Museum. -
H.,5 (1970)

Gjestrum, John Aage
Hovedbygningen Fra Raufoss gård blir en del av økomuseet. - Årbok 1988,
s. 86-95

Gjestrum, John Aage
Ingen lek, men arbeid og slit!  Industrielt barnearbeid på Raufoss 1875-1895. - Årbok 1988, s. 118-126

Gjestrum, John Aage
Ny kilde oppdaget. Da fyrstikkfabrikken ble bygget. - Årbok 1988, 
s. 107-117

Gjestrum, John Aage
Petra Jensen bodde i "bolin". - Årbok 1988,
s. 76-105

Gjestrum, John Aage
Søkelys på arbeiderkulturen. Arbeiderbilder fra Raufoss. - Årbok 1980 
s. 78-87

Holmen, Rolf
Kulelagerfabrikken : første satsing med sivilproduksjon på Raufoss. - Årbok 1988, s. 131-137

Holmen, Rolf
Oberstløytnant Anders Lunder. - Årbok 2002,
s. 65-85

Holmen, Rolf
Utviklingen av handverk og industri  i Mora, Sverige og på Toten. 
Årbok 2000/2001 s. 100-108

Kildal, Sigmund
Etter siste verdenskrig / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. -B.II, h.1 (1974), 
s. 81-85

Kildal, Sigmund
Framstilling av fyrstikker/ ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. -B.II, h.1 (1974)
s. 38-42

Kildal, Sigmund
Fyrstikkfabrikken A/S L.T. Enger & Co. / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas.
B.II, h.1 (1974) s. 32-37

Kildal, Sigmund
De gamle arbeiderboligene på Raufoss. -B.I.h.5 (1970)
s. 372-374

Kildal, Sigmund
De harde 1920-1930 åra / ved Sigmund Kildahl og L.T. Aas. -
B.II, h. I (1974), s. 75-80

Kildal, Sigmund
Fra det gamle hovedkontoret på Raufoss. - Årbok 1988,
s. 96-106

Kildal, Sigmund
Fra grend til storindustri : 1914-1918 / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. -
B.II, h.1 (1974), s. 69-74

Kildal, Sigmund
Patronfabrikkens første tid / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. -
B.II,h.1 (1974), s. 53-57

Kildal, Sigmund
Raufoss fram til 1914 / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. -
B.II, h.1(1974), s. 61-68

Kildal, Sigmund
Roksvoll og Roksvollbruket. - B. 1, h.6 (1973)
s. 450-453

Kildal, Sigmund
Rødfoss Brug / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. - B.II, h.1 (1974),
s. 20-22

Kildal, Sigmund
Smedshammer ljåsmie / ved Sigmund Kildal og L.T.Aas. - B.II, h.1 (1974)
s. 15-19

Kildal, Sigmund
Staten kjøper fyrstikkfabrikken / ved Sigmund Kildal og L.T. Aas. B.II, h.1 (1974)   s.47-52

Langedal, Erik
Smedshammer ljåsmie. -  Årbok 1997,
s. 182-187

Langedal, Erik
Et besøk i ljåsmia på Raufoss. - Årbok 1990,
s. 66-69

Larsen, Rolf Gilbert
Raufossmopeden. - Årbok 1988,
s. 138-141

Løkken, Karoline
Som slave og træll. Vise fra Rødfos Fyrstikfabrik .- Årbok 1979,
s. 36

Aas, L.T.
Arbeiderminner fra fyrstikkfabrikkens tid på Raufoss. - Årbok 1979,
s. 37-45

Aas, L.T.
Et kuriøst dokument. Fra byggingen av laboratoriet ved Rødfos Patronfabrik. -
B.I h.3 (1956), s. 218-219

Aas, L.T.
Gammelt fra Raufoss B.I, h.3 (1956)
s. 110-114

Oversikten over artikler i TOTN årbok er laget med utgangspunkt i:

Heimdal, Sonja
Register til "Totn : tidsskrift for Toten Historielag" og "Totn årbok" 1949 - 1989

TOTN : register 1949 - 1997

 
Programmering og web design levert av Maxus Media & Sowftare v/ Sven Ryen